Τα Διαμάντια και χαρακτηριστικά τους

 

Η Λέξη διαμάντι προέρχεται από την ελληνική λέξη αδάμας που σημαίνει αδάμαστος, ανυπότακτος και δηλώνει την σκληρότητα του υλικού. Το διαμάντι στην ακατέργαστη μορφή του δεν προδίδει την λαμπερή όψη του. Είναι θαμπό και με ακανόνιστο σχήμα. Η εξόρυξη του γίνεται από μεγάλες εταιρείες και είναι δαπανηρή Το διαμάντι σαν υλικό αποτελείται κατά 99,5% από άνθρακα ( C ) ο οποίος κάτω από ιδανικές συνθήκες που προϋποθέτουν τεράστιες θερμοκρασίες και πιέσεις κρυσταλλώνεται και δημιουργεί το διαμάντι.

Η σκληρότητα, η λάμψη και η λάμψη των διαμαντιών τα κάνουν αξεπέραστα ως πολύτιμους λίθος

Τα διαμάντια ζυγίζονται σε καράτια 1 καράτι = 200 χιλιοστόγραμμα)

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ - CLARITY Τα περισσότερα διαμάντια περιέχουν πολύ μικρά φυσικά χαρακτηριστικά γνωστά ως εγκλείσεις. Οι εγκλείσεις σχηματίζονται την περίοδο που το διαμάντι δημιουργείται. Οι εγκλείσεις δεν επηρεάζουν καθόλου την αντοχή και την σκληρότητα της πέτρας. 

 

Τι είναι η πιστοποίηση 

Πιστοποίηση είναι μια αναφορά γραμμένη από κάποιον ειδικό, εκτιμητή διαμαντιών ή γεμολόγο όπου αναφέρει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του διαμαντιού. Μετρήσεις :Διάμετρος και βάθος Οι μετρήσεις μας βοηθούν στην αξιολόγηση της κοπής . Ο φθορισμός της πέτρας, αν υπάρχει. Η κοπή της πέτρας ( finish & polish) που μας δίνει και το cutting grade Και φυσικά, Χρώμα Καθαρότητα. Μας πιστοποιεί ότι το διαμάντι μας είναι φυσικό και όχι συνθετικό! • αυτή τη βαθμίδα είναι καθαρά μετά από εξέταση με φακό (10x) από ειδικευμένο γεμωλόγο και χωρίζονται σε δύο δευτερεύουσες υποκατηγορίες.

• Flawless (FL): Δεν υπάρχουν ορατά χαρακτηριστικά-έγκλειστα ή εξωτερικά ψεγάδια έπειτα από λεπτομερή εξέταση με μεγεθυντικό φακό (10x) από ειδικευμένο γεμωλόγο.

• Internally Flawless (IF): Υποδεικνύει την απουσία έγκλειστων και την ύπαρξη κάποιων ισχνών εξωτερικών ψεγαδιών έπειτα από εξέταση με μεγεθυντικό φακό (10x) από ειδικευμένο γεμωλόγο.

• VVS1/VVS2 (Very very slightly included): Τα διαμάντια που ανήκουν σε αυτή τη βαθμίδα έχουν πολύ μικρά έγκλειστα, τα οποία φαίνονται πολύ δύσκολα με μεγεθυντικό φακό (10x) από ειδικευμένο γεμωλόγο.

• VS1/VS2 (Very slightly included): Διαμάντια με πολύ μικρά έγκλειστα, τα οποία φαίνονται δύσκολα με μεγεθυντικό φακό (10x).

• Si1/Si2 (Slightly included): Διαμάντια με μικρά έγκλειστα, τα οποία φαίνονται με ευκολία με μεγεθυντικό φακό (10x) από ειδικευμένο γεμωλόγο.

• Pi1/Pi2/Pi3 ή I1/I2/I3 (Pique or Included): Διαμάντια με έγκλειστα, τα οποία φαίνονται δια γυμνού οφθαλμού από ειδικευμένο γεμωλόγο.