Αγορά χρυσού σήμερα

Τελευταία Ενημέρωση 17/09/2021

 

* Οι αναφερόμενες τιμές αγοράς Επιβαρύνονται με Χαρτόσημο 3,6%

Αγορά Χρυσής Λίρας

 

 

ΑΣΗΜΙ ΤΙΜΗ

ΠΑΛΛΑΔΙΟ ΤΙΜΗ